About Ainpur Parisar Shikshan Prasarak Mandal's


BOARD OF DIRECTORS
(2015-2020)

Sr. No.  Name Designation Photo
1. Hon. Shri Bhagwat Vishwannath Patil President
2. Hon. Shri Yuvraj Vitthal Patil Vice-President
3. Hon. Shri. Shriram Narayan Patil Chairman
4. Hon.Shri. Sanjay Waman Patil Secretary
5. Hon. Shri Pravin Gambhir Mahajan Member
6. Hon. Shri. Sudesh Eknath Patil Member
7. Hon. Shri. Jagannath Shamu Patil Member
8. Hon. Shri. Hari Bhik Patil Member
9. Hon. Shri Pralhad Madhukar Patil Member
10. Hon. Shri. Ramdas Narayan Mahajan Member
11. Hon. Shri. Vikas Dattraya Mahajan Member
12. Hon. Shri. Vijay Jagannath Patil Member
13. Hon. Shri. Narendra Vitthal Patil Member
14. Hon. Shri. Pralhad Rajaram Choudhari Member
15. Hon. Shri. Dr. Satish Bhagwat Patil Member
16. Hon. Shri. Ramdas Shivram Patil Member
17. Hon. Dr. Jaswant Baburao Anjane Principal