About Ainpur Parisar Shikshan Prasarak Mandal's


BOARD OF DIRECTORS
(2021-2026)

Sr. No.  Name Designation Photo
1. Hon. Shri Bhagwat Vishwannath Patil President
2. Hon. Shri. Ramdas Narayan Mahajan Vice-President
3. Hon. Shri. Shriram Narayan Patil Chairman
4. Hon.Shri. Sanjay Waman Patil Secretary
5. Hon. Shri Pravin Gambhir Mahajan Member
6. Hon. Shri. Sudesh Eknath Patil Member
7. Hon. Shri. Jagannath Shamu Patil Member
8. Hon. Shri. Hari Bhik Patil Member
9. Hon. Shri Pralhad Madhukar Patil Member
10. Hon. Shri. Vikas Dattraya Mahajan Member
11. Hon. Shri. Vijay Jagannath Patil Member
12. Hon. Shri. Narendra Vitthal Patil Member
13. Hon. Shri. Prakash Rajaram Choudhari Member
14. Hon. Shri. Dr. Satish Bhagwat Patil Member
15. Hon. Shri. Kailas Kadu Patil Member
16. Hon. Shri. Ramdas Shivram Patil Joint Secretary
17. Hon. Dr. Jaswant Baburao Anjane Principal